trwa wczytywanie strony

telefon: 513 195 701 e-mail: biuro@gdogrody.com
Zakładanie ogrodów Dobczyce
Założenie i pielęgnacja ogrodu System nawadniania trawnika Założenie trawnika z systemem nawadniania automatycznego Projekt i realizacja ogrodu

Zakładanie ogrodów Dobczyce

Wykonujemy wszelkie prace związane z zakładaniem ogrodów i terenów zieleni:

 • Oczyszczenie terenu – wywóz nieczystości, gruzu, zrywanie darni
 • Wyrównanie terenu – niwelacja
 • Wykonanie  nawierzchni – ścieżki, kostka brukowa, itp.
 • Montaż małej architektury – oświetlenie, altany, płoty, trejaże, pergole, ławki
 • Montaż obrzeży wokół rabat typu Eko-Bord i inne
 • Montaż automatycznego systemu nawadniania
 • Ułożenie siatki przeciw kretom
 • Nawiezienie nowej ziemi – humusu
 • Wykonanie rabat i nasadzeń
 • Wysiew trawy lub ułożenie darni z rolki
 • Budowa i zagospodarowanie tarasów oraz dachów zielonych
 • Wzmocnienia i zabezpieczenia skarp geosiatką i geokratą
 • Hydromechaniczny wysiew nasion typu Hydrosiew
 • Budowa obiektów rekreacyjnych ( boiska, place zabaw)